سقط جنین بدو نسخه

سقط جنین بدو نسخه

سقط جنین بدو نسخه

در این مقاله مروری بر جنبه های اخلاقی و قانونی سقط جنین صورت گرفته و مهمترین استدلال ها را مورد بررسی قرار داده است. جنبه اخلاقی محوری مربوط به این است که آیا در طول فرآیند بیولوژیکی رشد جنین از ابتدا به عنوان یک زایگوت تک سلولی از زمان تولد ، نکته اخلاقی وجود دارد که ممکن است توجیه عدم سقط جنین پس از آن نقطه باشد. کاندیداهای اصلی برای نکته اخلاقی مرتبط عبارتند از: شروع حرکت ، هوشیاری ، توانایی احساس درد و زنده ماندن. جنبه حقوقی اصلی درگیری سقط جنین این است که آیا جنین ها حق قانونی اساسی برای زندگی دارند یا حداقل ادعای زندگی دارند. مهمترین استدلال در رابطه با این تعارض ، استدلال پتانسیل است ، که مشخص می شود که جنین بالقوه یک انسان است و بنابراین باید از آن محافظت شود. سؤال از شخصیت ، هم به یافته های تجربی و هم به ادعاهای اخلاقی بستگی دارد.سقط جنین بدو نسخه

خرید سقط جنین در مشهد
خرید سقط جنین در مشهد

مقاله با ارزیابی یک حساب کاربری به پایان می رسد. مطابق این حساب ، فرد باید در موارد خاص انواع مختلفی از دلایل سقط را مورد بررسی قرار دهد تا در مورد دلیل بودن توجیهی که ارائه شده است تصمیم بگیرد.  سقط جنین بدو نسخه به عنوان مثال یک زن جوان مورد تجاوز قرار بگیرید. این گزارش حاکی است که وادار کردن او به زایمان فرزند “خود” بی رحمانه و ترسناک به نظر می رسد. بنابراین ، اگر این عمل عملی صحیح باشد ، ممکن است برخی از سقط جنین از نظر اخلاقی قابل توجیه باشند ، در حالی که سقط جنین های دیگر ممکن است از نظر اخلاقی قابل درک باشند.

مواد عذایی سقط جنین
مواد عذایی سقط جنین

1. تمایزهای مقدماتی
یکی از مهمترین مباحث اخلاق زیست پزشکی بحث در مورد سقط جنین است. این بحث و جدال دارای سابقه ای طولانی است و هنوز هم بین محققان و عموم مردم به شدت بحث می شود – هم از نظر اخلاقی و هم از نظر قانونی بودن. سوالات اساسی زیر ممکن است موضوع را با جزئیات بیشتری توصیف کند: آیا سقط جنین از نظر اخلاقی قابل توجیه است؟ آیا جنین (جنین ، کانسپتوس و زایگوت) حق اخلاقی و یا قانونی دارد؟ آیا جنین یک انسان است و بنابراین باید محافظت شود؟ معیارهای بودن برای شخصی بودن چیست؟ آیا در طول فرآیند بیولوژیکی رشد از زایگوت تک سلولی تا تولد ، شکاف اخلاقی وجود دارد؟ این لیست سوالات به معنای جامع نیست ، بلکه موضوعات تحلیل زیر را تشریح می کند.

آ. سه دیدگاه در مورد سقط جنین
سه دیدگاه اصلی وجود دارد: اول ، نمای افراطی محافظه کار (که توسط کلیسای کاتولیک برگزار می شود). دوم ، دیدگاه لیبرال افراطی (توسط سینگر). و سوم ، دیدگاههای متوسط ​​که میان هر دو حد افراطی قرار دارد. برخی از مخالفان (ضد سقط جنین ، فعالان طرفدار زندگی) که دیدگاه افراطی دارند ، استدلال می کنند که شخصیت بشری از زگوت تک سلولی شروع می شود و بنابراین – مطابق موضع دینی – نباید به واسطه تصور دیوی انسان سقط جنین صورت نگیرد. سقط جنین بدو نسخه بودن (برای مثال ، شوارتز 1990). تعریف سقط جنین به معنای تعریف ، قتل خواهد بود. دیدگاه افراطی لیبرال توسط طرفداران (سقط جنین) برگزار می شود. آنها ادعا می کنند که شخصیت انسان بلافاصله پس از تولد یا کمی بعد (Singer) آغاز می شود. بنابراین ، آنها فکر می کنند که تاریخ مربوط به هنگام تولد یا مدت کوتاهی بعد (مثلاً یک ماه) باشد. طرفداران دیدگاه های معتدل استدلال می کنند که در روند بیولوژیکی رشد – از نظر زایگوت یک سلولی تا تولد – یک شکست اخلاقی وجود دارد – که توجیهی و عدم توجیهی بودن سقط جنین را تعیین می کند. به گفته آنها ، از جنین بودن تا نوزادی بودن جایی که جنین یک انسان نیست بلکه فرزندان انسانی با وضعیت اخلاقی متفاوت است ، روند تدریجی وجود دارد. سقط جنین بدو نسخه

سقط جنین بدون خون ریزی
سقط جنین بدون خون ریزی

مزیت دیدگاه محافظه کارانه افراطی این است که شخصیت را از ابتدای زندگی تعریف می کند (زیگوت تک سلولی)؛ هیچ شیب لغزنده وجود ندارد. با این حال ، به نظر می رسد که این زیگوت یک انسان انسانی غیرممکن است. مزیت دیدگاه لیبرال افراطی این است که ادعای اصلی آن با استفاده مشترک فلسفی از مفهوم “شخصیت” پشتیبانی می شود و بنابراین به نظر می رسد بیشتر از دیدگاه محافظه کار افراطی به نظر می رسد زیرا فرزندان به مراتب بیشتر توسعه یافته اند. به عنوان زیگوت تک سلولی. این دیدگاه همچنین با مشکلات جدی روبرو است. به عنوان مثال ، دقیقاً مشخص نیست که تفاوت اخلاقی با هم در ارتباط است بین جنین پنج دقیقه قبل از تولد و فرزندان تازه متولد شده. برخی از دیدگاههای معتدل ، قابل قبول است ، به ویژه وقتی که وجود داردسقط جنین بدو نسخه

سقط جنین با قرص
سقط جنین با قرص

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *